Chráněné dílny

Chráněné dílny závodu, kde pracují osoby se zdravotním postižením, zajišťují jednoduché montážní práce a práce ve mzdě, jako např.:

  • Kompletace a etiketování výrobků
  • Kooperační, kompletační a jednoduché montážní práce
  • Propagační akce – vkládání katalogů, letáčků a dopisů do obálek
  • Jednoduché práce pro tiskárny
  • Balení a jednoduché montáže
  • Vkládání zboží do samouzavíracích sáčků apod.

Kontakt: 220 410 101, 607 055 660