O společnosti

Drutěva Praha je výrobní družstvo s dlouholetou tradicí. Bylo založeno již 1.1.1950 jako první družstvo, které umožnilo pracovní zařazení osobám s různým typem zdravotního postižení. Družstvo udržuje od svého založení několik základních výrobních programů vhodných i pro pracovní rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Naše družstvo zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v §81, odst.2, písm.b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v posledním znění. Nabízíme Vám proto využití možnosti tzv. náhradního plnění. Náhradní plnění je možností splnění zákonné povinnosti pro společnost s více jak 25 zaměstnanci, kterým tento zákon ukládá zaměstnávat minimálně 4% osob se zdravotním postižením.