Probíhající projekt

Probíhající projekty: PRAHA-PÓL RŮSTU ČR

 

 

Rozšíření činnosti výrobního družstva DRUTĚVA“, registrační č. projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000730.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem realizace projektu č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000730 je rozšíření podnikatelské činnosti výrobního družstva Drutěva o prádelnu a žehlírnu.

Celkem bude vytvořeno 5 pracovních míst pro osoby z cílových skupin a těmto osobám bude poskytována psychosociální podpora a vzdělávání.