Kooperace

Kompletace a etiketování výrobků

– kooperační kompletační a jednoduché montážní práce

– propagační akce (vkládání katalogů, letáčků, dopisů do obálek)

– vkládání zboží do samouzavíracích sáčků apod.